Ѕезплатна разм€на на банери / Free Banner Exchange

Ќеобходимо е да се регистрирате във формата в долната част на страницата. ѕопълват се име, парола, е-мейл, адрес на сайт и адрес на банер. ѕолучавате код, който тр€бва да поставите на видно масто на ¬ашата страница и започвате да печелите веднага! ¬с€ко отвар€не на ¬аши€ сайт от посетител и показване на банера ¬и носи кредити, които пък довеждат до показване на ¬аши€ банер на други сайтове, регистрирани в системата. ѕри 100 показвани€ на банер във ¬аши€ сайт, печелите 100 показвани€ в сайтове, членове на системата за безплатна разм€на на банери - bgcatalog.net/banners

ѕравила:
1. Ѕанерите се съхран€ват на потребителски€ сървър на потребител€. “ук се качва само линк към банера.
2. –азрешени файлови формати .jpg, .gif и .png. –азмер 468х60 пиксела. ƒопускат се и анимирани .gif
3. «а всеки 100 показвани€ на банери във ¬аши€ сайт ¬ие печелите 100 показвани€ в сайтове регистрирани в системата. ¬аши€т банер не се показва на ¬ашата страница :)
4. ¬секи новорегистрирал се първо получава одобрение от администратора. “р€бва да се подават валиден е-мейл за контакт.
5. —лед одобрение, потребител€ се задължава да постави в сайта си кода, който ще показва банерите.  ода може да вземете при регистраци€та (и да започнете да печелите кредити веднага) или по-късно от ¬аши€ профил.  одът тр€бва да бъде поставен на същи€ сайт, за който е регистриран акаунта, а не на друг.
6. ¬секи потребител има право на един банер. ѕотребител, който има повече сайтове, ще тр€бва да се регистрира отново за всеки нов банер.
7. Ќе се допускат сайтове, съдържащи насилие, продажба или реклама на оръжи€, порнографи€, расова или полова нетърпимост, наркотици и други забранени от закона вещества и дейности.
јко администратора сметне че ¬аши€ сайт не е подход€щ, ¬ие не получавате одобрение.
8.  ъм всеки регистриран профил има статистика за натрупани, използвани и неизползвани показвани€.
9. ¬ случай на забел€зана злоупотреба или за връзка с администратор, може да пишете на е-мейл: bgcatalog1 (at) gmail.com.

¬ажно: ѕотребителското име тр€бва да бъде ц€ла дума, като участва в кода и той не работи, ако е разделено. ќсвен това се €в€ва и заглавие на банера.

ѕри успешна регистраци€ тр€бва да видите надпис "¬аши€т акаунт беше създаден успешно. Ѕлагодарим ¬и!", както и всички данни на ¬аши€ банер и кода, който тр€бва да поставите във ¬аши€ сайт. ¬ противен случай, €вно сте подали грешни данни. ѕроверете и опитайте отново.


¬ход за регистрирани потребители
–егистриране на нов потребител и банер

ѕотребителско име
ѕарола
≈-мейл
јдрес на сайта
јдрес на банера
–азмер на банера 468 x 60 пиксела.
пїњ
–Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –љ–∞ –±—К–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є—В–µ —Б–∞–є—В–Њ–≤–µ! –Ч–∞–њ–Є—И–Є —Б–µ –±–µ–Ј–њ–ї–∞—В–љ–Њ! Push 2 Check Created by –Ш–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –љ–∞ —Г–µ–± —Б–∞–є—В –Є –°–Х–Ю –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П
Powered by Easy Banner